POHYB HROU - STUDIENKA

PROGRAM POHYB HROU:

Cieľ projektu POHYB HROU je:

  • Ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity
  • Osvojenie si základných pohybových návykov
  • Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku
  • Rozvoj kognitívnych funkcií detí
  • Motivovať deti k športovej aktivite
  • Vytvárať v nich trvalý vzťah k športovej aktivite
  • Hravými prostriedkami ukázať (nie presviedčať) pozitíva pohybu a samotnej hry

Cieľová skupina:

deti (chlapci aj dievčatá) vo veku 4 - 6 rokov

ORGANIZÁCIA:

Miesto: futbalové ihrisko Studienka

Cena: 7,50 eur / mesiac (4 tréningy)

Trvanie: 60 min/1x za týždeň

Začiatok programu je marec/apríl 2021. Projekt bude prebiehať do konca júna 2021. Platí sa až po 1 skušobnom tréningu.

 

REGISTRÁCIA

PARTNERI:

futbalshop-logo
 

 

 

Prihlásenie