ŠKÔLKA V POHYBE

PROGRAM ŠKÔLKY V POHYBE:

V našom programe ŠKÔLKY V POHYBE chodia naši tréneri za deťmi priamo do škôlky.V tomto ich dôverne známom prostredí sa spolu venujú pohybovým aktivitám, psychomotorickým hrám,učia sa spolupracovať v kolektíve.

Cieľ projektu:

 • Ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity
 • Osvojenie si základných pohybových návykov
 • Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku
 • Rozvoj kognitívnych funkcií detí
 • Motivovať deti k športovej aktivite
 • Vytvárať v nich trvalý vzťah k športovej aktivite
 • Hravými prostriedkami ukázať (nie presviedčať) pozitíva pohybu a samotnej hry

Cieľová skupina:

deti vo veku 4 - 6 rokov, s primárnym zameraním na deti navštevujúce predškolské triedy v materskej škole

ORGANIZÁCIA:

Miesto: v prostredí MŠ
Čas:
po individuálnej dohode s MŠ
Cena: 20 eur / 10 pohybových programov
Trvanie: 
45 min.

OBSAH:

1. všeobecný pohybový rozvoj:

 • všeobecná pohybová príprava a koordinácia
 • rýchlosť
 • obratnosť

2. rôzne formy hier a súťaží:

 • pohybové hry (naháňačky, skákačky, prekážkové hry, orientačné hry)
 • pohybové hry s loptou

3. voľná hra

 

PARTNERI:

futbalshop-logo
 

 

 

Prihlásenie