Pohyb hrou

Program pohyb hrou:

Cieľ projektu POHYB HROU je:


  • ponúknuť deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity
  • osvojenie si základných pohybových návykov
  • rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku
  • rozvoj kognitívnych funkcií detí
  • motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu

CIEĽOVÁ SKUPINA:

deti / chlapci a dievčatá / vo veku 4 - 6 rokov

ORGANIZÁCIA:

Miesto: futbalové ihrisko Studienka


Trvanie: 60 min. / 1 - 2x za týždeň

Začiatok programu je 11.5.2022. Projekt bude prebiehať do konca júna 2022.