Ochrana osobných údajov

Prihlasovateľ berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté vyplnením tejto prihlášky budú prevádzkovateľom použité a spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a výlučne na účely spojené s evidenciou a účasťou hráča na podujatí, na ktoré je touto prihláškou prihlasovaný, vrátane spracovania listiny účastníkov, spracovania výsledkov podujatia, vyhodnotenia športového výkonu hráča, informovania o aktivitách spojených s podujatím. Prevádzkovateľom je MAREK TERLANDA, STUDIENKA 489, 908 75 STUDIENKA, IČO:43827161, DIČ:1078699457 a to v súlade s ustanoveniami zák. č. 122/2013 Z. z. a od 25.05.2018 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

PARTNERI:

futbalshop-logo
 

 

 

Prihlásenie