INDIVIDUÁLNY TRÉNING

Medzi najefektívnejšie a najmodernejšie formy rozvoja hráčskeho potenciálu patrí tréningový proces.

Nakoľko bežný tréning futbalového mužstva neumožňuje individuálny prístup ku každému hráčovi, hráči trénujú kolektívne, a tak sa stráca dôraz na rozvoj jednotlivca.

Individuálny tréning ponúka omnoho viac opakovaní cvičenia, viac kontaktu s loptou a drillu. Pri individuálnom tréningu je každá činnosť sledovaná trénerom a to umožňuje odstránenie nedostatkov a zdokonaľovanie HČJ (herných činností jednotlivca):

  • prihrávanie a spracovanie
  • zakončenie -streľba
  • vedenie lopty
  • obchádzanie súpera 1v1
  • ovládanie lopty

V tréningu s max. 8 hráčmi, výkonnostne a vekovo podobného typu, sa snažime hlavne o zlepšenie futbalovej techniky konkrétneho hráča, eventuálne skupiny hráčov.

PARTNERI:

futbalshop-logo
 

 

 

Prihlásenie